Oplæg og undervisningOplæg m.m. om Interkulturel.com

Karen Nørskov, forfatter til Interkulturel.com tilbyder

oplæg/workshop om at håndtere kulturforskelle i hverdagen med udgangspunkt i Interkulturel.com

oplæg om tværkulturelt forældresamarbejde

vejledning/ideer til opstart af studiegruppe i daginstitutioner, skoler eller andre steder, som vil arbejde med at udvikle interkulturel forståelse i hverdagens praksis

oplæg om dialogisk integration (der hvor vi mødes menneske til menneske i det LIGE møde) - ud fra praksis
 
Du kan kontakte Karen via nedenstående formular eller ringe til hende på 60662855,
 
 

 
Karen Nørskov er opr. socialrådgiver. Hun har i mere end 20 år arbejdet i krydsfeltet mellem praksis og teori på det interkulturelle felt. Hun er meget optaget af, hvordan man skaber en merværdi ud af møder på tværs af forskelle. Hendes passion er at skabe dialog som gensidige og lige møder med hianden - uanset forskelle og uenigheder.
Hun var leder i 7 år for en lille flerkulturel daginstitution og der koordinator for udviklingsprojekter, som alle handlede om at få dialogen og det lige møde mest muligt frem i hverdagen. Er forfatter til Interkulturel.com. Hun har i 2019 taget initiativ til at stifte en ny forening ved navn DIalog på Tværs, der skal styrke fællesskab og forståelse på tværs mellem  majoritetsentiske og minoritetsetniske mennesker i DK. Hun har også stået bag opstarten af den tværetniske forumteatergruppe "Into Action. Hun har skrevet flere bøger om interkulturelle emner.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55