Øvelser

Gennem øvelser bliver det nemmere at få teorien omsat til praksis. Nogle egner sig kun til gruppe, andre kan du arbejde med helt alene.

Metakulturel bevidsthed

Metakulturel bevidsthed er evnen til at ”hæve dig op” over situationen og på den måde skabe et ”overblik” over, hvordan du selv og den anden er præget og lader sig styre af sit kulturelle tilhørsforhold. Det indebærer, at du styrker almene færdigheder, såsom ” at opdage sin egen kultur” og ”at iagttage, i stedet for at vurdere”.
Her finder du fif og øvelser til at prøve metakulturel bevidsthed.

Kulturs dybere lag

Under det øvre synlige lag i kulturen gemmer der sig et vigtigt kulturlag, som vi ikke umiddelbart lægger mærke til, fordi det er ubevidst. Men det dækker over fundamentalt vigtige måder at tænke på, og kan være en vigtig nøgle til at forstår hinanden på tværs af kulturforskelle.
Find øvelser til kulturs dybere lag her.

Kulturs selvfølgeligheder

Vores kultur er bygget op om utallige selvfølgelige vaner og betydninger, som er dannet ud fra det, der har givet mening for os i den ”verden”, vi hver især er vokset op i. På den måde er kultur blevet selvfølgeligt og usynligt for os. For at forstå hinanden på tværs af kulturforskelle kan det være vigtigt at afdække disse selvfølgeligheder, så de bliver mere synlige og bevidste for os.
Her finder du fif og øvelser til, hvordan du afdækker kulturs selvfølgeligheder.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55