At iagttage en andens kultur

Formålet med øvelsen er at opøve evne til at iagttage og observere, uden at vurdere og identificere sig.

Øvelsen forløber således:

 1. Tag noget helt almindeligt frem af dit eget, som du bruger hver dag og som er en væsentlig dagligdagsdel af dit liv, f.eks. din pung, en ring, dit penalhus eller lign.
 2. Først forholder du dig til den valgte genstand, som den er for dig. Mærk hvad den betyder for dig, tænk over, hvordan den indgår i dit liv, og hvordan den er dig og dit. I denne position vurderer du og identificerer dig med din genstand.
 3. Nu skal du ændre din position i forhold til den valgte genstand. For at gøre det nemmere kan det hjælpe rent fysisk at flytte sig. Rejs dig f.eks. op og flyt genstanden hen på et andet bord. Gå ud af lokalet og kom så ind igen. – Du har nu lagt dit daglige forhold til genstanden fra dig. I stedet har du taget ”dit observerende jeg” på dig. Betragt nu genstanden ud fra denne position – som noget, der er adskilt fra dig, - som var genstanden ikke din, men netop blevet placeret der på bordet af en eller anden. Du har et mere nøgternt og klart blik på din genstand i denne position.
 4. I den sidste position har du iagttaget din genstand. Dvæl over forskellen på at iagttage og at identificere dig.

Hold fast i oplevelsen ved disse to forskellige positioner.

 1. Du skal nu finde noget i en anden kultur, som du føler dig fremmed overfor. (Lad dog i første omgang være med at vælge emner, som er forbudte i henhold til dansk lovgivning, såsom at slå børn, omskæring og lignende.) Det kan f.eks. være tørklædet, som kvinder bærer, et religiøst ritual, andre særlige højtider, opdragelsesform el. lign.
  Har du oprindelse i en ikke-dansk kultur, skal du selvfølgelig blot finde noget i en anden kultur end din egen, f.eks. i den danske, som du føler dig fremmed over for.
 2. Du betragter nu dette på en måde, hvor du identificerer dig med dette. Det vil sige, sådan som du oplever dette med de følelser og personlige oplevelser, der for dig er forbundet med dette. Du betragter det ud fra dig selv og identificerer dig positivt og/eller negativt med dette, sådan som det er for dig.
  Du og det, som du betragter, er ikke adskilt fra hinanden.
  Noter ned, hvad du ser, og hvad dine følelser (også de negative) er ved at forholde dig til det på den her måde.
 3. Du skal nu flytte din position og betragte den samme genstand "udefra". Når man iagttager, er det som om man billedligt talt træder 5 skridt ud af situationen. Man tager nogle andre briller på, trækker vejret dybt ned i maven, og ser nu – uden at vurdere og tolke.
  Du identificerer dig ikke med det, som du betragter. Du erfarer/iagttager kun, hvad der er, og hvad der sker, og hvordan der tænkes. På en måde er du, ”dit almindelige jeg” og det, som du betragter, adskilt fra hinanden. Din opmærksomhed er mest muligt adskilt fra dig selv, fra dine følelser, din person og din historie, såvel det, der særegent for dig som den almene kulturelle ”programmering” af dig selv.
  Man gør brug af den side af sig selv, der ikke identificerer og involverer sig, men udelukkende observerer og iagttager – et ”observerende jeg”, som er adskilt mest muligt fra ens almindelige ”oplevende jeg”, hvor man lægger bedømmelser og vurderinger ind – ud fra ens ”programmering” og personen, som man er.”
  Noter ned på et papir om, hvad du nu ser ved det, som du betragter.
 4. I den sidste position har du iagttaget en anden kultur. Dvæl over forskellen på at iagttage og at identificere sig med en anden kultur.
  Overvej hvilken betydning det har for din måde at fungere i interkulturelle situationer fremover.

I forhold til at opøve metakulturel bevidsthed, er det vigtigt at kunne iagttage kultur – såvel ens egen som andres.

Derfor er det godt at gentage denne øvelse med jævne mellemrum.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55