At iagttage egen kultur

For at opøve metakulturel bevidsthed skal vi øve os i at iagttage såvel vores egen som den andens kultur. At iagttage er ensbetydende med at vi forholder os værdineutralt (Gullestrup, 2003). Vi hverken bedømmer eller fordømmer, men iagttager kun. Vi har ikke nogle ønsker om at skabe ændringer.

Det er vanskeligt for de fleste af os, skriver Marshall Rosenberg (2000) i sin bog om ikkevoldelig kommunikation, at lade være med at blande os selv og vores vurderinger ind i det, som vi ser hos andre mennesker. Når vi iagttager, er det det ”observerende jeg”, som træder frem. Vi undgår mest muligt at identificere os med det, som vi iagttager, således at det iagttagede ikke sættes op i forhold til vores eget liv, men holdes mest muligt adskilt.

Den person, som vi normalt er, med vore følelser, historie, baggrund og `mentale program´, træder tilbage, for at ” det observerende jeg” kan få plads. Derved opstår en bevidsthedsform, hvor vi oplever ud fra et mere værdineutralt udgangspunkt. Det er en stor hjælp at kunne, fordi vi kan forholde os mere nøgternt og klart i interkulturelle situationer.

En indisk filosof ved navn J. Krishanamurti har sagt, at den højeste form for intelligens er at iagttage, uden at vurdere.

Du kan nu klikke ind for øvelser i at IAGTTAGE kultur. Det er en fordel at starte med at opøve evnen til ”at iagttage din egen kultur” og så gå videre til ”at iagttage en anden kultur”.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55