C. Binder sammen og adskiller

Kultur består af utallige ubevidste vaner og mønstre. Vaner giver tryghed, overblik og styring i ens liv. Vaner er nu en gang vaner og derfor svære at fravige.

Når vi oplever vores egen kultur som hel naturlig og selvfølgelig og andres som unaturlig og fremmedartet, er det, fordi vores egen kultur bygger på indgroede vaner og mønstre, som vi har svært ved at se bort fra.

Du kan klikke ind på et eksempel på, hvordan forskellige trosformer (også) kan anskues som kulturelle vaner.

Her er endnu et eksempel på kulturelle vaner fra hverdagen i en daginstitution.

Mødet med mennesker fra andre kulturer, som har helt andre vaner, giver os nogle gange oplevelsen af, at der bliver sat spørgsmålstegn ved vores kulturs vaner og mønstre. Derfor kan de virke fremmedgørende, ja, måske endda som en trussel mod vores verden.

Det er en af grundene til, at interkulturelle møder kan give problemer.

De tillærte vaner og mønstre i vores kultur er det, som binder os sammen som gruppe, og derfor i samme åndedrag også det, der adskiller os fra andre. For er man vant til andre vaner og mønstre end dem, der gælder i ens nye gruppe, tager det tid, før man har vænnet sig til de nye vaner og føler sig som del af den nye gruppe.

Kultur er tillærte vaner og mønstre, og det binder os sammen som gruppe, men samtidigt lægger det en grobund for oplevelsen af adskillelsen mellem ”dem og os”.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55