Værktøj - Skemaer over idealtyper

Vejledning

Hvert skema består af stikord over forskellige idealtyper, som kan bruges til at tolke virkelighedsforståelser ud fra.

Skemaerne er et værktøj.

Du kan bruge dem til at undersøge, hvilke virkelighedsforståelser mennesker handler på baggrund af.

Tænk derfor på, om din virkelighed ser ud til at være meget, lidt eller slet ikke farvet af yderpolerne i skemaerne.

Klik ind her, hvis du vil have uddybet teori bag dette.

Du kan få uddybet meget mere her om, hvordan du tolker, hvilke virkelighedsforståelser, som vi hver især handler på baggrund af.

Der findes andre idealtypiske opstillinger for tolkning af virkelighedsforståelser end de anførte her på sitet. F.eks. struktureringsbehov, tidsopfattelser, opgave- versus relationsorientering, maskulin versus feminin dominans osv.

Hvis du ønsker at finde flere idealtyper at tolke ud fra og evt. læse mere om virkelighedsforståelser, kan du klikke ind her og få en litteraturliste over bøger, som giver dig mulighed for dette.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55