A. Spørgeguide til kontekst

Gruppe/ individuel

Formålet med spørgeguiden er at afdække konteksten for en af dig udvalgt kulturel praksisform.

Guiden er forsøgt udviklet, så at den kan bruges i en hvilken som helst sammenhæng.

Alle spørgsmål er derfor ikke altid lige relevante. Deres relevans afhænger af, hvilken kulturel praksisform, som du ønsker at afdække konteksten for.

Vælg dem ud, der giver mening.

Vær også opmærksom på, at nogle svar vil overlappe hinanden.

De enkelte svar kan skrives ind på skemaet, den firbladede marguerit, som du finder her

Skemaet er en hjælp i forhold til at bevare overblikket. Skriv svar i stikord ind på de numre, der er angivet på skemaet.

1. Hvilken kulturel praksisform ønsker du at afdække konteksten omkring?
 • Det er vigtigt ikke at vælge store overordnede temaer, der handler om universelle behov, som f.eks. ”pasning af børn”. Vælg i stedet emner inden for børnepasning, som viser måden den pædagogiske praksis udføres på, såsom ”fri leg”, ”børns selvhjulpenhed” osv.
2. Hvilket formål er der med den kulturelle praksis?
 • Den daglige funktion
 • Den umiddelbare mening med den
 • Vigtige praksisser
 • Åbenlyse regler
Disse første spørgsmål er nemme at svare på. Det er normalt det, som vi spontant vil fortælle.

3. Hvilken kommunikationssfære er vi i?
 • Intimsfæren (børn, forældre, nær familie)
 • Personlig sfære (venner)
 • Social sfære (bekendte, kollegaer, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere)
 • Offentlig sfære (terapeuten, socialrådgiveren, offentlige myndigheder i det hele taget)

Kommunikationssfæren lægger en grundlæggende ”tone” for, hvordan vi kan agere og kommunikere i forhold til hinanden.

4. Gruppen
Hvilke grupper eller fællesskaber har praksisformen betydning for?
Tænk på:
 • Det samfundsmæssige (kommune, region, stat) niveau
 • Det globale fællesskab/niveau
 • Arbejdsmæssige fællesskab
 • Fællesskaber i fritid
Er der en bagvedliggende, ikke særlig udtalt gruppe, som den har betydning for, og som man normalt ikke tænker på?

5. Omgivelserne
Hvilke forhold i omgivelserne (ydre forhold) har betydning for den kulturelle praksis? Tænk i bred forstand på ydre kollektive livsbetingelser, som kan have betydning for den, f.eks.
 • Geografi
 • Klima
 • Naturen, miljøet
 • Politisk styreform (statsligt, kommunalt)
 • Samfundsform (f.eks. den offentlige forvaltning)
 • Politisk situation (krig, uro, fred, ufred)
 • Økonomi og levestandard
 • Produktionsform (f.eks. højteknologisk, enkel håndværksmæssig produktionsform)
 • Religion, ikke-religion (f.eks. den danske folkekirke)
 • Familiemønster (f.eks. kernefamilie, storfamilieidentitet)
 • Byliv
 • Liv på landet
 • Samfundsudvikling (f.eks. karrierekrav, produktions- og effektivitetskrav eller kvinden ud på arbejdsmarkedet)
Er der nogle bagvedliggende, ikke særligt åbenlyse forhold i omgivelserne/de ydre forhold, som praksisformen har betydning for, og som man normalt ikke tænker på?
 
6. Forud for – meningen med praksisformen
 • Hvad går forud for denne praksisform?
 • Hvad er praksisformen opstået ud af?
 • Hvad skabte behovet for praksisformen? Nævn evt., hvis der er kendskab til det, den præcise historie bag en kulturel praksisform.
 • Hvordan ville det være, hvis denne kulturelle praksisform ikke var opstået?
 • Hvilke samfundsmæssige forhold har spillet ind, så at praksisformen blev, som den blev?
 • Hvad har den aktuelle praksisform gjort bedre i forhold til det, som var tidligere?
 • Hvordan vil noget tilsvarende se ud i en helt anderledes kultur/kontekst?
 • Findes der nogle steder i verden, hvor den kulturelle praksisform ikke er, men hvor det, som praksisformen skal afhjælpe, alligevel fungerer?
 • Hvis det kan fungere andre steder uden denne praksisform, hvorfor har vi den så her?
 • Hvad tilfører praksisformen vores samfund?
 • Hvordan var det, da du var barn? Fandtes denne praksisform?
7. Virkelighedsforståelse
Find evt. frem til hvilke virkelighedsforståelser, der kan tænkes at lægge bag ved denne praksisform.
 • Tænk på de bagvedliggende værdier, som har haft betydning for at den kulturelle praksisform er blevet, som den er.
 • Tænk på hvordan samfundsudviklingen har spillet ind
 • Brug link til skemaer over idealtypiske værdier
 • Hvis du ønsker at arbejde mere grundigt med virkelighedsforståelser, (svarende til kulturs dybere lag) kan du klikke her.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55