C. Spørgeguide til betydning

Gruppe/ individuel

Når du har konkretiseret, hvilken kontekst du formidler dig ud fra, er spørgsmålet hvilke selvfølgelige betydninger der er opstået i samspil med konteksten. Formålet med spørgeguiden er således, at afdække hvilke kulturelle selvfølgeligheder (forforståelser) konteksten har skabt?

Guiden er som den foregående forsøgt udviklet, så at den kan bruges i en hvilken som helst sammenhæng.

Alle spørgsmål er derfor ikke altid lige relevante. Deres relevans afhænger af, hvilken kulturel praksisform, som du ønsker at afdække konteksten for.

Nogle er relevante, men svære at svare på, fordi kulturs selvfølgeligheder er svære at få bevidsthed om. Reflekter, snak med dig selv og de andre om det, overvej igen, snak og tænk – gradvis vil flere og flere forhold blive synligere.

Vær også opmærksom på, at nogle svar kan overlappe hinanden.

I hjælpeskemaet, den firbladede margerit har du konkretiseret konteksten for den kulturelle praksisform, som du ønsker at afdække de selvfølgelige bagvedliggende betydninger omkring. Brug stikordene i denne spørgeguide og skriv de vigtigste over i nedenstående spørgeskemaer.

 

1. Hvilken kulturel praksisform afdækkes betydningsuniverset omkring?

 

2. Kommunikationssfæren.

Hvilken kommunikationssfære mener du, der er tale om? Overfør fra ”den firbladede marguerit”.

Er der enighed om kommunikationsfæren? Eller har ”den anden” opfattelsen af, at I er i en anden kommunikationssfære?

Overvej hvilken betydning det har for relationen og din kommunikation, at du ser jer i denne kommunikationssfære frem for en anden.

Hvad er karakteristisk for denne kommunikationssfære, som ikke gælder i andre kommunikationssfærer? Sammenlign med andre kommunikationssfærer, såsom

 • Intimsfæren (børn, forældre, nær familie)
 • Personlig sfære (venner)
 • Social sfære (bekendte, kollegaer, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere)
 • Offentlig sfære (terapeuten, socialrådgiveren, offentlige myndigheder i det hele taget)

Er der særlige formelle, skrevne regler, som gør sig gældende for kommunikationssfæren?

Uddyb de uformelle, uskrevne regler, som du mener, der gør sig gældende for kommunikationssfæren?

Har du mulighed for at undersøge om den ”anden part” opfatter de samme skrevne og uskrevne regler gælder for min modpart?

Er der enighed om, hvilke regler der gør sig gældende indenfor disse forskellige sfærer?

 

3. Gruppen.

Hvilke gruppetilhørsforhold? Overfør fra ”den firbladede marguerit”.

Hvilken betydning tillægger disse gruppetilhørsforhold praksisformen?

Hvilke selvfølgelige betydninger er der omkring praksisformen i gruppen eller grupperne?

Hvilke selvfølgelige talemåder, konventioner, skrevne og uskrevne regler eksisterer der i forhold til praksisformen hos grupperne?

Hvorledes opfattes det i gruppen, hvis der er én, der ikke giver praksisformen, samme betydning, som de selv gør?

 • Tænk både på de formelle, skrevne reaktioner og de uformelle, uskrevne reaktioner, der hører til i ”baglokalet”.

Hvad er den bagvedliggende motivation hos grupperne for at give denne betydning til praksisformen?

 

4. Virkelighedsforståelse

Hvilke virkelighedsforståelser? Overfør fra ”den firbladede margerit”

Virkelighedsforståelser giver uskrevne regler, konventioner og væremåder omkring

følgende emner (Schein, 1998).

 • Forhold til menneskelige handlinger
 • Forhold til tid
 •  Forhold til rum
 • Den menneskelige natur
 • De menneskelige relationer
 • Forhold til virkelighed og sandhed

Du kan evt. klikke ind her og læse om dette.

Hvilken betydning har virkelighedsforståelserne for denne praksisform? Tænk på ovenstående emner.

Hvilke selvfølgelige talemåder, konventioner, skjulte værdier, skrevne og uskrevne regler giver de i forhold til praksisformen?

 

5. Forud for – meningen

Nævn kort meningen med praksisformen, set i forhold til det, der går forud for dens oprindelse. Overfør fra ”den firbladede marguerit”:

Hvilke betydninger er der forbundet med praksisformen i kraft af dens oprindelse – forstået som den mening, der har været med at den blev som den blev?

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55