At afdække selvfølgeligheder - sammenhængende værktøj

Kulturs selvfølgeligheder opstår i samspil med sin kontekst. Ved at beskrive konteksten for vores eget eller vores modparts budskab afdækkes nogle af de selvfølgelige betydninger og forforståelser.

Når konteksten er afdækket er det nemmere at blive bevidst om de ubevidste betydninger (svarende til en slags forforståelser), således at det nemmere at undgå ”mislyde” og misforståelser i kommunikationen og det interkulturelle samvær.

Vi afdækker konteksten ved at se på, hvilken sammenhæng det, som vi ønsker at undersøge (praksisformen), indgår i. Det vil sige, hvorledes omgivelser, kommunikationssfære, virkelighedsforståelser og gruppetilhørsforhold og det, der er gået forud praksisformens tilblivelse, spiller ind.

Her er link til uddybende teori om dette.

Her finder du en grafisk opstilling, som viser hvordan den bagvedliggende kontekst spiller ind og lægger som et filter over kontakten i kulturmødet.

At afdække alle skjulte betydninger skal vi dog ifølge antropologen Clifford Gertz ikke gøre os de store forhåbninger om. Han skriver (1973), at det er en tvivlsom affære at forsøge at sortere og sætte selv de vigtigste kulturelle mønstre i system i forhold til hinanden, fordi antallet af dem er ekstremt store. Men noget kan vi selvfølgelig gøre.

Ved at arbejde med at afdække vores egne skjulte betydninger, bliver vores formidling mere utvetydig for andre, som er uden for vores kulturelle referenceramme. Vi kan også medvirke til, at ”den anden” afdækker sine selvfølgelige betydninger, således at hans/hendes handlinger og budskaber er nemmere for os at tolke, sådan som de er ment.

Du kan klikke ind på værktøjer til at afdække kontekst og betydningsunivers. Det bedste resultat kommer, når begge værktøjer bruges samlet.

Start med nummer 1 og dernæst 2:

1. Spørgeguide til at afdække kontekst

Hjælpeskemaet, den firbladede marguerit, til at afdække kontekst.

2. Spørgeguide til at afdække betydningsunivers.

Det er en fordel at have gennemgået teorien bag kulturs selvfølgeligheder først. Ønsker du at læse teorien bag kulturs selvfølgeligheder, kan du klikke her.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55