Hvem er Interkulturel.com for?

Alle, der har interesse og brug for at agere i interkulturelle sammenhænge, vil kunne have glæde af Interkulturel.com. TEorierne er generelt anvendelige - og de mange eksempler især fra børnehavepraksis vil kunne overføres på andre praksisser. 

Interkulturel.com er nok især fin

- som støtte til tværkulturelt forældresamarbejde i skoler og dagtilbud.

- som støtte til en ressourceorienteret tilgang til forældre og børn med anden etnisk baggrund.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55