TAK!

Interkulturel.com er lavet på basis af en hel masse frivilligt arbejde.

Tak til alle, der var med til at lave sitet

  • til dem, der fik en betaling, som slet ikke stod mål med de timer, der blev brugt,
  • til dem, der udelukkende arbejdede frivilligt!

Tak til fonde, der gjorde Interkulturel.com mulig med vigtig økonomisk støtte. Disse er først og fremmest Tipsmidler, Programstøtteordningen og Ville Heises Legat.

Tak også til de forældre, børn og pædagogisk personale i Sesam, som i sin tid skabte de levede erfaringer, der danner baggrund for Interkulturel.com.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55