Oplæg

Oplæg, dialogcafeer m.m. 

Karen Nørskov, forfatter til Interkulturel.com og leder af Dialog på Tværs www.dialogpaatvaers.dk og har stået bag forumteatergruppen Into Action, hvor hun også er spiller www.intoaction.dk .

Karen har mere end 15 års praksis, teoretisk og undervisnings-erfaring med at skabe dialog og forståelse mellem folk på tværs af kulturforskelle, ulige magt, etnicitet, fordomme etc.. 

  • At håndtere kulturforskelle i hverdagen med udgangspunkt i Interkulturel.com. Oplæg og workshop. Egner sig til uddannelser indenfor de sociale fag, daginstitutioner, skoler, boligsociale sekretariater, kommunale sociale tilbud, alt fra jobcenter til familiebehandling og rådgivning af udsatte børn og familier m.m..
  • Tværkulturelt forældresamarbejde. Oplæg og interaktive øvelser. Karen har praksiserfaring med dette som tidl.  leder af en flerkulturel daginstitution, Sesam, som Interkulturel.coms praksis eksempler stammer fra. Derudover har hun skrevet bogen "Tværkulturelt Forældresamarbejde" sammen med Lone Sperscheneider, udgivet på Munksgaard Danmark. Egner sig til uddannelser indenfor de sociale fag, daginstitutioner, skoler, boligsociale sekretariater, kommunale sociale tilbud, alt fra jobcenter til familiebehandling og rådgivning af udsatte børn og familier m.m..
  • Vejledning/ideer til opstart af studiegruppe i daginstitutioner, skoler eller andre steder, som vil arbejde med at udvikle interkulturel forståelse i hverdagens praksis
  • Dialogcafeer. Du kan booke Karen (og andre aktive i Dialog på Tværs) til at afholde dialogcafeer - i en forening, en klub, et boligområde - hvor man gerne vil have sat fokus på at være bedre til at mikse på tværs af kulturforskelle, oprindelse, hudfarve, fordomme - og på tværs af om vi har majoritets- eller minoritetsbaggrund.
  • Supervision i rådgivningsforløb for udsatte børn og familier, hvor der er interkulturelle problematikker i spil. Karen er uddannet socialrådgiver, og har bl.a. arbejdet som socialrådgiver med børn, der har det svært, i Børn- og Familie-afdelinger ved kommunen.
  • Introduktion til begrebet, dialogisk integration - praksis og teori. Hvordan kan man gøre integration i praksis til et lige og gensidigt møde, hvor vi opdager det fælles mellem os? Karen har arbejdet med at udvikle metoder og tilgange til dialogisk integration i mere end 15 år. Egner sig til uddannelser indenfor de sociale fag, daginstitutioner, skoler, boligsociale sekretariater, kommunale sociale tilbud, alt fra jobcenter til familiebehandling og rådgivning af udsatte børn og familier m.m..

Karen kan kontaktes på mobil 60662855 eller iamkarennoerskov @ gmail . com 

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55