Kulturfiltermodellen

- efter inspiration af Øyvind Dahl (2001). Copyright interkulturel.com Karen Nørskov.
 
 
Når to mennesker (eller fx organisationer, kontinenter, statsmagter) kommunikerer, er det ikke kun ord, der videregives neutralt ud i et tomrum. Kommunikationen består af to parters formidling og fortolkning ud fra hver deres "betydninger", som er dannet i samspil med konteksten. Kulturfiltermodellen, som selvfølgelig er en metafor, forsøger at illustrere dette.
 
Kommunikationen starter med, at afsenderen har en tanke, som han eller hun vil formidle. Denne tanke er formet ud fra erfaringer, som har lejret sig i personens betydningsunivers. Når afsenderen skal formidle sin tanke, sker der en indkodning, således at hans tanke passer kulturfilteret (som er formet af hans betydningsunivers).
 
Der kommer nu en melding ud - både verbal og nonverbal. Men modtageren får ikke denne melding neutralt. Han/hun skal hente denne melding ind til sig selv, gennem hans/hendes kulturfilter, som er formet af betydningsuniverset, der er opstået i samspil med konteksten. Der sker en afkodning (fortolkning) på baggrund af hans betydningsunivers, og han har nu modtaget en mening.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55