Når viden bruges til at fejltolke

Måske har vi læst i en bog, at somaliere aldrig fejrer deres børns fødselsdage. Alligevel viser det sig, at rent faktisk fejrer den somaliske familie, som vi kender, børns fødselsdage – måske fordi de har taget dansk skik til sig, - eller fordi at før de kom til Danmark boede familien i Somalias hovedstad, Mogadishu og her har nogle taget europæiske vaner til sig.

Kultur er dynamisk og foranderligt. Det er vigtigt at tænke på generel viden som en overfladisk viden, der KUN kan bruges til at undersøge videre ud fra. Bruger vi den generelle viden til uden videre at slutte at ”sådan er den anden”, er der stor risiko for at mistolke, og baggrundskendskab til kulturen har gjort mere skade end gavn.

Det handler om at balancere kulturens betydning, som linedanseren skal balancere på sin line. Baggrundsviden giver bedre balancekunst, når det bruges til at kvalificere en åben interesse for og indlevelse i, hvem den anden er, og hvordan han eller hun tænker.

Muslimer beder fem gange om dagen, står der i bogen. Men hvordan er det med Muhammeds familie? Måske beder de aldrig, fordi religionen ikke betyder så meget for dem. Måske har de en anden måde at være muslimer på. Det er vigtigt at stille sig undersøgende omkring det baggrundskendskab, som man har om en familiens kultur.

At lære en anden kultur at kende er at åbne op for en ny verden.

Baggrundskendskab til en anden kultur kan gøre det nemmere at komme i kontakt med mennesker, der har baggrund i denne kultur, og på den måde få mere viden og indsigt i både kulturen og det menneske, som har sin oprindelse i den.

At lære en anden kultur at kende er ikke at cementere nogle bestemte forestillinger om, hvordan nogle mennesker er.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55