At opdage kulturen "udefra"

At opdage kulturen "udefra" svarer til at få baggrundsviden om "den andens" kultur. Derved får vi beskrevet nogle betingelser og forudsætninger for personens forståelse af sig selv og sin egen situation. Vi får en fornemmelse af den kontekst (bagvedliggende sammenhæng), som personen definerer sig ud fra.

Her følger nogle ideer til, hvordan en sådan baggrundsviden opnås. Klik ind på:

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55