At opdage kulturen "indefra" – indlevelsen

Når en antropolog skal sætte sig ind i andre kulturers levevis og tankeformer, siger hun samtidigt ja til at træde ud af sin vante kulturelle virkelighed med dens tryghed og forudsigelighed, for derefter at begive sig over i en anden virkelighed og her forsøge at sætte sig ind i det ny med al dens uforudsigelighed (Hastrup, 1992).

Antropologen tager ikke kun telefonen og laver et telefoninterview, fordi det er ikke nok at undersøge sit ”felt” "udefra". Hun laver feltarbejde og forsøger at forstå sit undersøgelsesfelt ”indefra” ofte ved at leve sammen med de mennesker, som hun undersøger.

Antropologens arbejdsformer bliver brugt i det følgende som en inspirationskilde til at finde frem til måder at indleve sig i andres levevis og tankeformer.Det er en omkostningsfuld indlevelse i andres virkelighed, skriver antropolog og professor Kirsten Hastrup (1992).

At opleve kulturen "indefra" kan være som at trænge ind i noget nyt og ukendt. Det handler om at finde måder at leve sig ind i den anden og hans/hendes kulturelt betingede tankeformer og levevis på deres egne præmisser.

Indlevelse kan ske hvor som helst og når som helst.

Der følger her nogle tips til, hvordan du kan øge din indlevelse i kulturen. Du kan klikke på følgende og finde både teori og øvelser:

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55