At blive et andet ”jeg”

Det er en omkostningsfuld proces at give sig hen til en anden kultur (Hastrup, 1992). Men det kan være meget lærerigt, for det er her, at vi kan få særlige indsigter og forståelser – det vil sige at vi oplever kulturen `inderfra´ på dets egne betingelser. Vi nærmer os nu rollen som den virkelige antropolog – i ”felten”.

Når vi virkelig lever os ind i ”den andens” kultur, forsvinder adskillelsen mellem ”dem og os”.

Subjekt og objekt bliver et, skriver Kirsten Hastrup (1992). Det ”jeg”, som man normalt er forsynet med, er ændret, nu er man på en måde et andet ”jeg”.

Denne form for indlevelse lader sig ikke gøre ud fra en position, hvor vi kan bevare vores sædvanlige ”jeg”. Vi bliver et objekt i de andres virkelighed, og får tildelt et andet ”jeg”.

Her findes øvelser, hvor du kan få erfaring med ” den omkostningsfulde indlevelse”, som det er at blive et andet ”jeg” i en anden kultur.

Du kan vælge mellem:

Øvelse – i felten. ”I felten” vil sige, at øvelsen ikke lader sig gøre at gennemføre i et undervisningslokale eller foran computeren. Man skal ud i en ”anden kultur”.

Øvelse – i undervisningslokalet.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55