D. Spejling

Den måske enkleste måde at synliggøre bagvedliggende betydninger og forforståelser på, er at spejle vores egen kontekst hos ”den anden”. Gennem dette bliver det synligt, hvad ”den anden” forstår.

Derved opstår en dialogisk proces. Vi har lært noget nyt, for nu forstår vi ikke længere kun det, som vi selv forstår, men også hvad den anden forstår. Derved kan vi bedre nå frem med vores egne budskaber.

Måske har vi undervejs i denne spejlingsproces erfaret noget nyt, som gør at vi kommer på andre tanker, så det gamle budskab ikke længere giver mening.

Du har nu følgende valgmuligheder:

Læs om at se sig selv som et kulturelt væsen.

Klik ind på ”Prakash og Jacob”. Øvelse i at kommunikere i en gensidig spejlingsproces.

Klik ind her, hvor der tip til at kommunikere i en gensidig spejlingsproces.

Link til teori og øvelse under metakulturel bevidsthed – om at blive bevidst om sig selv som et kulturelt væsen.

Link til mere teori bag spejling.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55