Øvelse - bevidst om kultur som vaner

Billedøvelse til at blive bevidst om sin kultur som vaner

Gruppe/ individuel

Målgruppe: Alle der er vant med Danmark – dog undtaget alle, som samtidigt er vant med livet i Tanzania/Afrika.

I denne øvelse kan du blive bevidst om din egen kultur som vaner og mønstre – samt overveje, hvad det at du har indgroede kulturelle vaner, betyder for dit interkulturelle virke.

1. Kig på nedenstående to billeder:

 Billede 1. Tilfældig vej og landskab med knallertkører og bil i Danmark.

Billede 2. Tilfældig vej og landskab med to kvinder i Tanzania.

A. Hvad synes naturligt og selvfølgeligt?

B. Hvad synes unaturligt og fremmedartet?

C. Hvad undrer dig på billederne?

2. Kultur er vaner og mønstre! Det vil sige kulturelle praksisser, som har gentaget sig utallige gange og som der er et vist mønster eller orden i, fordi de indgår i en større meningsfuld sammenhæng. Overvej:

A. Hvad betyder det for din oplevelse af billedet fra Danmark, at du har dine indlærte kulturelle vaner? Herunder:

  • Tænk på hvad det betyder i forhold til, om det, du ser, forekommer rigtigt, naturligt, vedkommende, eksotisk, fremmedartet, trygt, utrygt, overskueligt.
  • Tænk på, hvad det betyder i forhold til om noget undrer og ikke er til at tolke og forstå.

B. Hvad betyder det for din oplevelse af billedet fra Tanzania, at du har dine indlærte kulturelle vaner? Herunder:

  • Tænk på hvad det betyder i forhold til at om det, du ser, forekommer rigtigt, naturligt, vedkommende, eksotisk, fremmedartet, trygt, utrygt, overskueligt.
  • Tænk på, hvad det betyder i forhold til om noget undrer og ikke er til at tolke og forstå.

3. Forestil dig den hypotetiske tanke, at din kultur ikke var en indgroet vane for dig, men en ny oplevelse hver gang.

A. Hvordan ville du opleve vejene fra Danmark med knallertkøreren og bilen?

B. Hvordan ville du opleve landskabet og vejen med de to afrikanske kvinder fra Tanzania?

C. Hvad ville undre, vække nysgerrighed og forskrækkelse hos dig?

4. Du skal nu forestille dig den hypotetiske tanke, at du ikke har indgroede vaner fra Danmark, men fra Tanzania.

A. Hvad er nu din oplevelse af billedet fra Danmark? Er der noget, som undrer dig her og gør dig utryg? I givet fald hvad?

B. B. Hvad er din oplevelse af billedet fra Tanzania? Er der noget, som undrer dig her og gør dig utryg? I givet fald hvad?

5. Overfør nu erfaringerne fra billedøvelsen til dit eget interkulturelle virke.

A. Overvej, hvad dine kulturelle vaner betyder for din åbenhed i forhold til de anderledes kulturelle vaner, som du møder i dit interkulturelle virke. Tænk konkret ud fra din hverdag.

B. Overvej, hvad din modparts kulturelle vaner betyder for ham eller hende i forhold til at møde dine anderledes kulturelle vaner i hverdagen. Tænk konkret ud fra din hverdag.

C. Overvej, hvad kultur som vaner i det hele taget betyder for vores evne til at møde hinanden åbent på tværs af store kulturelle forskelle.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55