Øvelse - de kulturbærende ord

Øvelse til at identificere centrale kulturbærende ord

Gruppe/ individuel

Her er en øvelse, som kan hjælpe til at identificere centrale kulturbærende ord i din organisation. Du kan fokusere din indsats på at beskrive deres bagvedliggende betydninger og meninger og de kan fungere som løftestang til at forstå andre skjulte betydninger i din organisation.

Øvelsen er eksemplificeret i kursiv med en flerkulturel børnehave, der ønsker at forbedre forældresamarbejdet.

Arbejd ud fra følgende fire trin.

1. Find frem til hvilket overordnet tema eller temaer, som du ønsker at afdække nogle usynlige betydninger omkring.

  • Fx pasningen af børn i en børnehave (pædagogisk praksis).

2. Formuler nu et spørgsmål omkring emnet, som skal belyse måder at gøre det på. Eksempelvis:

  • Hvad lægger jeg vægt på i pasningen af børnene (pædagogisk praksis)?
  • Jo, mere konkret, jo bedre. Spørgsmålet kan f.eks. uddybes med: Hvad skal børn i 2 – 3 årsalderen bruge deres tid på i børnehaven?

3. Dernæst skal du/personalet skrive, hvad du/de lægger vægt på. Lav en lang liste. Nummerer dem, så det, der er vigtigst, står først, det næst vigtigste som nummer to osv.

  • Fx 1. at der er plads til fri leg, 2. stimulation, 3. at børn har mange udfoldelsesmuligheder, 4. at fremme barnets nysgerrighed osv…

4. Undersøg, hvad din modtager (f.eks. forældre i børnehaven) vil lægge vægt på i måden at passe børn på. Hvordan vil hans/hendes liste se ud?

  • Eks. forældre i en børnehave med arabisk baggrund indkaldes til et møde. De bliver nu bedt om at lave deres liste over, hvad der er vigtigt i forhold til måden børn skal passes på i en børnehave (pædagogisk praksis).
  • Det er vigtigt at sikre sig mest muligt, at forældre og personale forstår det samme ved det overordnede emne. ”Pædagogisk praksis” er et abstrakt begreb, som virker uklart for nogle forældre. ”Måden børn passes” er mere konkret. Generelt er det en god ide at være så konkret som muligt.
  • Det er vigtigt at forældre laver deres liste, så at de er ærlige og ikke bare høflige. For mange forældre vil det være svært at lade være med sige det, som man tror det pædagogiske personale gerne vil have at man siger. Find måder, hvor det sikres, at de giver deres ærlige mening til kende.

Klik ind her, hvis du vil se ideer til, hvordan du kan afdække selvfølgeligheder betydninger i praksis

5. Ved at sammenligne de to forskellige lister vil der (formentlig) vise sig en forskel.

Derved træder de relevante kulturbærende ord/elementer frem, som børnehaven nu kan fokusere på at afdække sine selvfølgelige betydninger omkring.

Klik ind her, hvis du vil se spørgeguide til at afdække kontekst og betydningsunivers

Klik ind her, hvis du vil se ideer til, hvordan du kan afdække selvfølgeligheder betydninger i praksis

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55