Øvelse - Min egen personlige historie

At gøre brug af den personlige historie i forhold til at synliggøre egen kontekst

Gruppe/ individuel

Formålet med at inddrage vores egen personlige historie er at gøre vores egen kontekst mere levende og nærværende for ”den anden”. Men det er lige så vigtigt, at ”den anden” videregiver sine egne personlige historier, som kan give billeder på den kontekst, som han/hun forstår sig selv ud fra.

Den personlige historie skal videregives på en måde, hvor det åbner op for dialog.

Det kan ske, at vi uden at tænke over det, kommer til at formidle vores egne personlige erfaringer på en måde, hvor de bruges til at ville overbevise ”den anden” om et bestemt synspunkt. Det dur selvfølgelig ikke!

Husk at skelne mellem at være privat og at være personlig. De personlige forhold kan som regel bruges i alle situationer, mens private intime forhold kræver, at relationen kan rumme det.

For at finde vores egne relevante fortællinger frem kan vi f.eks. stille os selv disse spørgsmål:

 • Hvordan har den kulturelle praksisform, hvis bagvedliggende selvfølgeligheder ønskes belyst, spillet ind i mit liv?
 • Hvordan var det, før denne praksisform blev indført?
 • Tænk på mennesker i dit liv, måske for mange år siden, som det har haft betydning for.
 • Tænk på episoder, hvor praksisformen har spillet ind.
 • Hvilken større sammenhæng skal praksisformen ses som del af ?
 • Hvordan har den større sammenhæng spillet ind i dit liv?

For at motivere ”den anden” til at inddrage sine personlige fortællinger kan vi f.eks. spørge

 • Hvordan har den kulturelle praksisform, hvis bagvedliggende selvfølgeligheder ønskes belyst, spillet ind i dit liv?
 • Hvordan var det, før denne praksisform blev indført?
 • Er der mennesker eller episoder i dit liv, måske for mange år siden, som praksisformen har haft betydning for.
 • Hvilken større sammenhæng skal praksisformen forstås som del af ud fra din måde at se det på?
 • Tænk på samfundsudviklingen i bred betydning (også f.eks. spørgsmålet om religion/ikke-religion).
 • Hvordan har den større sammenhæng spillet ind i dit liv?

Der er fortællinger, som udelukkende egner sig til private sammenhæng. Husk at skelne mellem at være personlig og at være privat.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55