Principper for ikke-voldelig-kommunikation

- inspireret af Marshall Rosenberg (2001)

  • Lytte intenst til den anden – det vil sige at være nærværende sammen med den anden.
  • Inddrage sin baggrundsviden til at forstå den anden.
  • Undgå at dømme det, som den anden siger.
  • Undgå at påvirke den anden til at skulle mene eller gøre noget bestemt.
  • Undersøge egne forestillinger om, hvordan den anden tænker ved at spørge og undre sig, frem for at drage forhastede slutninger.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55