D. Indlevelse

Kulturs dybere lag (virkelighedsforståelser) er livsholdninger, som er dybt forankrede i vores liv. De er forskellige fra livsform til livsform. De giver forskellige svar på samme universelle eksistentielle spørgsmål.

Virkelighedsforståelser er et samlet sæt af værdier, der ikke kan forstås uafhængigt af hinanden, således at de bare er der i et stort tilfældigt sammensurium.

Virkelighedsforståelser indgår i et helhedssyn, som er forbundet til sin kontekst.

Eksempel: Livet i en daginstitution bygger på virkelighedsforståelser, som hænger sammen med mange områder i institutionens liv. Barnesyn, læringsopfattelser, forældresamarbejde, aktivitetsplaner og samværsformer er for eksempel ikke adskilte fra hinanden, men sammenhængende, således at man ikke kan ændre på det ene, uden at det også har indflydelse på det andet.

Virkelighedsforståelser er vanskelige at forandre, fordi de er tæt knyttet til identiteten og dermed til vores følelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Samtidigt er de ubevidste for de fleste af os.

For at indleve sig i en andens virkelighedsforståelse er det vigtigt at forstå den som del af en større helhed.

Klik ind på eksempel, som viser, hvordan Lego bygger på virkelighedsforståelser og skal ses som del af en større samfundsmæssig kontekst.

Klik ind på øvelse, hvor du kan øve dig i at indleve dig i tankegang bag virkelighedsforståelser, samt at se disse som del af en større sammenhæng.

Klik ind på stor gruppeøvelse under metakulturel bevidsthed til at bevidstgøre virkelighedsforståelser gennem indlevelse.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55