C. Opdage egne virkelighedsforståelser

Når vi arbejder med virkelighedsforståelser, er det vigtigt at have lige så meget fokus på vores egne virkelighedsforståelser som modpartens.

Hvis vi er ubevidste om, hvordan vores egne grundlæggende livsholdninger farver vores syn på alting, kommer vi nemt til at ophæve vores egne værdier til en slags objektiv sandhed, som den eneste rigtige måde at gøre tingene på. Sker det, går vi fastlåste og forudindtagede ind i kulturmødet.

Der findes ikke en mere (eller mindre) rigtig forståelse af virkeligheden end en anden. Der er virkelighedsforståelser, som er mere rigtige for én selv, men i en universel sammenhæng, er der ikke nogen virkelighedsforståelser, som kan hæve sig op over andre og hævde at have større gyldighed end andre.

Hvordan opdager vi vores egne virkelighedsforståelser?

Antropologen Fredrik Barth (1969) siger, at kultur først træder i karakter i mødet med forskelligheden. Sagt på en anden måde: Vi får først øje på vores egen kultur, når vi møder noget, som er anderledes.

Når vi skal afdække vore egne virkelighedsforståelser, er det en hjælp at brug dette princip. Vi skal se på os selv med øjnene fra en helt anden forståelse af virkeligheden.

Er der mulighed for at få modparten til at sætte ord på noget af det, som han eller hun undrer sig over ved din kultur, så er det en god ide. Der vil tit komme nogle overraskende ting frem. At synliggøre virkelighedsforståelser sker bedst i en vekselvirkning mellem at have opmærksomhed på sine egne og den andens.

Klik her for eksempel på en pædagogs refleksioner over egne virkelighedsforståelser.

Klik ind for øvelse til refleksion over egne virkelighedsforståelser.

Kik ind på billedøvelse til at opdage sine egne virkelighedsforståelser.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55