Øvelse - at få øje på virkelighedsforståelser

Tanzaniansk førskole

Øvelse i at få øje på virkelighedsforståelser i daginstitution

Gruppe/ individuel

Målgruppe: Pædagogisk personale i daginstitutioner. Andre, som har indblik i dansk daginstitutionskultur.

Her følger en øvelse, hvor du kan øve dig i at spejle din egen virkelighed i en parallel, men forskellig virkelighed. Derved får vi øje på nogle sider i vores egen virkelighed, som vi normalt ikke går og tænker over. Disse kan vi tolke og derved bliver vores egne usynlige virkelighedsforståelser bevidstgjorte.

1. Kig på billederne fra en førskoleordning i Tanzania. Læg ikke for stor fokus på fattigdommen, som nogle af billederne viser, i forhold til opgaven.

Børnene arbejder her med tal og regning. De 4 - 5 årige børn hilser den danske besøgende velkommen ved at sige i kor ”How are you today, teacher?” Engelsk er ikke deres modersmål.

Nødvendige undervisningsmidler.

På intet tidspunkt er der plads til fri leg for børnene i de knap fire timer, de går i førskole. I pausen lærer børnene sammen engelske børnesange og med fagter. Engelsk er ikke deres modersmål.

2. Prøv at sætte ord på de værdier og forhold, som gælder i den ”verden”, som du her får præsenteret. F.eks. kunne du sige:

”Når børnene er 4 – 5 år gamle går de i en førskole, hvor de skal lære at læse og regne og skrive. Det er de boglige konkrete færdigheder, som betyder noget i den skole. Børn skal også lære at styre sig selv. Disciplin er vigtig. De skal adlyde og høre efter og ikke snakke hele tiden. De har uniform på selv om deres forældre er fattige. At lege er ikke vigtigt. Osv….”

Skriv det ned.

Vær gerne grundig. Jo mere du bemærker og sætter ord på, jo nemmere vil det være senere i øvelsen at få øje på dine egne virkelighedsforståelser.

3. Du skal nu tage ”verdenen” i den tanzinianske førskole til dig som din. Du forvandler dig med andre ord til tanziniansk far eller mor for et af børnene på billedet, og identificerer dig fuldstændig med livet i førskolen som meningsfuld og rigtig for dit barn. Forestil dig, hvordan denne far eller mor, som det mest selvfølgelige i hele verden sender sit barn af sted med uniform på. Forestil dig, hvor vigtigt det er for forældrene at deres barn tidligt lærer at skrive og læse.

Du kan endda sige det højt - eller på anden måde forstille dig, at du identificerer dig med dette:

Det er vigtigt, at mine børn har uniform på, når de skal i skole. De skal være pæne, og de skal lære at adlyde og høre efter læreren osv.

4. Herefter forestiller du dig, at du går på flyveren og rejser til Danmark.

5. Det allerførste, du gør efter din ankomst til Danmark, er at besøge den danske børnehave, som du ser på de kommende billeder.

Morgensamling sammen med børnene, som er mellem 3 og 5 år gamle. Her synges og tales om de ting, som børnene har oplevet i weekenden eller dagen i forvejen.

Læring om koen under tur med børnehaven.

Børnene bager. En pædagogisk aktivitet i børnehaven.

Motoriske udfoldelser for børnene.

Hvad tænker du med din nye identitet som tanzanianske far/mor, da du kommer ind i den danske børnehave og ser det, som sker på billederne?

Skriv det ned. Gerne detaljeret.

6. Forsøg nu at sætte ord på de bagvedliggende værdier for det, som den tanzinianske far/mor ser i den danske børnehave. F.eks.

  • Børn skal have meget plads til at udfolde sig.
  • Børn må bestemme meget selv.
  • Børn er frie.
  • De voksne lærer ikke børn noget bestemt.
  • Osv.

7. Tag et kig på skemaer over idealtyper her. Prøv nu at udpege dem, som passer bedst til den danske børnehaves værdier.

Prøv nu at sætte ord på nogle af de virkelighedsforståelser, som gælder i en børnehave – f.eks. omkring læring, barnesyn og den voksnes rolle i forhold til barnet.

8. Øvelsen kan også bruges til at øve sig i at leve sig ind i andres virkelighedsforståelser end ens egen. Stop da ved punkt 6.

Reflekter over den tanzinianske forælders oplevelse af den danske daginstitutionsverden.

Hvad betyder dette for forælderens tilgang til at få passet sine børn i den danske børnehave?

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55