B. Det synlige over det usynlige

Vi bliver stødt eller forvirret over det, som vi oplever på det synlige niveau af kulturen, når virkelighedsforståelser berører det, der adskiller sig fra vores egne. Det, vi oplever på det umiddelbart registrerbare synlige lag, virker uforståeligt.

Men går vi et spadestik dybere ned og inddrager et bagvedliggende virkelighedsopfattelse, der er anderledes end vores egen, giver det mening. Det synlige kan bruges til at tolke, hvad der sker på det usynlige niveau i kulturen.

Når det uforklarlige kan forklares og får en mening, bliver der skabt en tværkulturel forståelse og bygget bro over forskelle i virkelighedsforståelser.

Her kan du øve dig i at opdage kulturs usynlige lag i en lille fortælling.

Klik ind på øvelse i at opdage kulturs dybere lag i hændelser, som du selv har erfaret.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55