Øvelse 2 - Det synlige dækker over det usynlige

Øvelse i at opdage kulturs dybere lag i hændelser, som man selv har erfaret

Gruppe/ individuel

Her er en lille øvelse til træning i at få øje på kulturs dybere lag, som noget usynligt, der er dækket af det umiddelbare synlige kulturlag.Målgruppe: Alle

1. Læs nedenstående. Hvordan er her noget synligt, som dækker over noget usynligt?

Den japanske topchef, Nozewas står frem for offentligheden, mens han bukker og hulkende undskylder over for omverdenen, fordi hans firma, det fjerde største børsmæglerfirma i Japan, Yamaichi Securities er gået konkurs (Vestergaard, 1998).

Det virker uforståeligt på de fleste danskere. Vi kunne end ikke i vores vildeste fantasi have forestillet os en hulkende topchef for Den Danske Bank, Knud Sørensen bede om tilgivelse for de tusinder af ansatte, som blev prikket på skulderen for at blive fyret i 1992.

Det, vi oplever på det umiddelbart registrerbare synlige lag virker, uforståeligt. Men går vi et spadestik dybere ned og inddrager de grundlæggende antagelser omkring en asiatisk topchefs rolle i sin virksomhed, giver det mening.

Ifølge kultursociologen Geir Helgesen var den japanske topchefs måde at reagere på nemlig den eneste rigtige. For han viste nemlig omsorg og menneskelighed for sine ansatte i en meget svær situation. Begrebet omsorg er meget vigtig i de asiatiske virksomheder. De øverste chefer skal i høj grad leve op til kravet om at vise omsorg for de ansatte. Det er meget indarbejdet hos folk. Familien er nemlig model for alle organisationer i de asiatiske lande, siger han. Det har den konsekvens i et hierarkisk system, at den øverste leder er som en far i folks bevidsthed, og en sådan har ansvaret for sin familie. Når chefer så står frem og undskylder, undskylder han overfor både de ansatte og deres familier, fordi han formelt set har bragt dem i ulykke ved at svigte som deres øverste far. Fælder han ingen tårer eller lader være at vise stærke følelser, kan folk blive bange for, at han ikke rigtig mener det, siger Geir Helgesen.

Det, som vi umiddelbart oplever som uforklarligt og mærkeligt, dækker over en bagvedliggende grundlæggende antagelse (virkelighedsforståelse), som kan give mening til det uforklarlige.

Det uforklarlige, som er synligt, er en vigtig kilde til at synliggøre usynlige virkelighedsforståelser. Vi synliggør det usynlige ved at tolke det, som vi kan registrere på det synlige niveau.

2. Tænk på dit eget eller gruppens interkulturelle virke, hvor du/I har oplevet episoder, som stødte, måske virkede lidt provokerende eller forvirrende, og som kan være tegn på forskelle i virkelighedsforståelse. Find en hændelse frem, som har undret dig/Jer.

3. Brug nu skemaerne fra dette link til at sætte en hypotese op om, hvilke dybereliggende virkelighedsforståelser, der har været tale om.

Klik her for skemaer over idealtyper.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55