Studie af egne virkelighedsforståelser

Øvelse til at tolke sine egne virkelighedsforståelser

Gruppe/ individuel.  Målgruppe: Alle

Via denne øvelse kan du øve dig i at forstå dig selv som et menneske, der ikke kun på det synlige konkrete registrerbare niveau, men også via et dybereliggende niveau i din bevidsthed (virkelighedsforståelserne) handler og lever som et kulturelt væsen.

  1. Nærlæs skemaerne over virkelighedsforståelser på dette link.
  2. Vær opmærksom på, at skemaerne er yderpoler, som på en måde karikerer nogle forskelle. Yderpolerne har den fordel, at de med deres karikerede form, får forskelle i værdigrundlag til at træde tydelige frem. Uddyb dette ved at læse dette link.
  3. Udvælg nogle få, som du har lyst til at gå i dybden med. Stil dig selv spørgsmålet: Er min livsform præget af den ene eller den anden yderpol? Hvis de er, hvordan er de da præget af disse yderpoler?
  4. I den kommende tid skal du ind i mellem ”studere” dig selv og din egen adfærd ud fra de udvalgte yderpoler. Opgaven er at bruge yderpolerne til at stille skarpt på et usynligt værdilag, der styrer ens egen adfærd. Hvad ser du, som kan være udtryk for det ene? Hvad ser du, som kan være udtryk for det andet? Lav evt. noter over dette.
  5. Tænk på at det synlige dækker over det usynlige. Altså at du i dit liv på det konkrete registrerbare niveau handler og lever på en måde, der er påvirket af (og påvirker) dine virkelighedsforståelser. Det betyder at du skal studere din konkrete livsform og tolke den ud fra de yderpoler, som du har valgt ud.
  6. Saml op på dine refleksioner over dig selv og din egen livsstil. Er det mest præget af den ene yderpol eller af den anden yderpol? Eller er det nærmere lige midt imellem? Eller 75 % det ene og 25 % det andet?
  7. Måske synes du ikke, at din adfærd og dine grundlæggende værdier helt er i overensstemmelse med den forenklede forståelse, som yderpolerne er udtryk for. Det er helt fint. Forsøg da at sætte ord på, hvordan du så ser dine egne dybereliggende virkelighedsforståelser. Hvordan er de anderledes end det, som yderpolerne er udtryk for?
  8. Det vigtige er ikke, om du er enig med yderpolerne 50, 75 eller 100 %. Det vigtige er, at du bruger yderpolerne til at se tydeligere og sætte ord på det dine virkelighedsforståelser, som har stor betydning for den måde, du vælger at leve dit liv på.
  9. Øvelsen kan med fordel gennemføres, således at du mødes og udveksler dine refleksioner og observationer med andre i en gruppe over en periode.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55