Forholdet mellem bedstefar og barnebarn

Øvelse i at indleve sig i virkelighedsforståelser

Gruppe/ individuel. 

Målgruppe:

Alle og gerne en større gruppe. Men man kan også arbejde med øvelsen individuelt.

Øvelsen forløber således:

1. Alle deltagere får udleveret nedennævnte citat.

”Shiskamo”. På dansk betyder det: Jeg lægger mig for dine fødder. Sådan hilser den 6-årige tanzinianske Kayo på sin bedstefar, som kommer på besøg. Dernæst sætter han sig med det samme ved bordet ved siden sin bedstefar og lytter til ham. Vil bedstefar spørge ham om noget? Ja, … han spørger til, hvordan Kayo har det i skolen. Kayo fortæller lidt om sin skole. Efter noget tid siger bedstefar til Kayo, at nu må han godt løbe ud at lege.

”Hej bedstefar”, råber danske Line til sin bedstefar, mens hun løber op af trapperne ovenpå. Hun skal nemlig lige hente noget, som skal bruges til legen med Laura udenfor. Line er 5 år, og hun har gang i mange ting. Bedstefar er netop kommet på besøg, og han sidder en tid og snakker med Lines mor. En times tid senere kommer Line ind, og bedstefar kalder på hende. Line kommer, og så sidder bedstefar og barnebarn og snakker lidt. Line fortæller om et nyt marsvin i børnehaven, om sin bedste legekammerat, om at hun har været på besøg i sin nye skole osv. Da snakken ikke længere drejer sig om Line, forsvinder hun og går ind og ser fjernsyn.

2. Den ene halvdel af gruppen skal forberede en varm og indlevende tale for, at den optimale kærlighed, respekt og trivsel udfolder sig i en familieform, der som eksemplet med det tanzinianske barnebarn og bedsteforælder baserer sig på en streng hierarkisk relation mellem dets medlemmer, hvor der er et overhoved, som har det afgørende ord i vigtige spørgsmål, og hvor de tre generationer fødes ind i en mere eller mindre fastlagt rolle i familien. Brug spørgsmålene nedenunder:

Ja!

Lev dig ind i denne livsform, og find mindst tre argumenter for, at det skal være sådan, og at det tjener til det bedste for barnet og for familien som sådan.

 • Hvilke kvaliteter lærer barnet igennem dette?
 • Hvordan giver det en god familieånd?
 • Hvordan kan det tænkes at have sammenhæng med andre forhold i den tanzinianske livsstil? Det er ikke tilfældigt, at der eksisterer en streng hierarkisk forståelse af forholdet mellem barnet og den voksne i Tanzania. Prøv at forstå det som en del af en større sammenhæng. – F.eks. at børn skal lære at adlyde, at disciplin er vigtig i skolen, at det ikke så meget er det enkelte individs udfoldelse, der har betydning, men mere familiens osv.
 • Hvordan kan det tænkes at have sammenhæng med andre forhold i den tanzinianske livsstil? Det er ikke tilfældigt, at der eksisterer en streng hierarkisk forståelse af forholdet mellem barnet og den voksne i Tanzania. Prøv at forstå det som en del af en større sammenhæng. – F.eks. at børn skal lære at adlyde, at disciplin er vigtig i skolen, at det ikke så meget er det enkelte individs udfoldelse, der har betydning, men mere familiens osv..
 • Hvilke indvendinger har skeptikere givet til, at denne relation er en god måde for barnebarn og bedsteforælder at relatere sig til hinanden på. Giv dine modsvar til disse indvendinger, således at du overbeviser skeptikerne om, at de ikke har nogen grund til at være skeptiske.
 • Sig til sidst, hvad dansk kultur kan lære af denne måde at relatere sig til hinanden på

3. Den anden halvdel af gruppen skal forberede en varm og indlevende tale for, at den optimale kærlighed og respekt og trivsel udfolder sig i familien, når de organiserer sig som i eksemplet med det danske barnebarn og hendes bedstefar, og at denne måde af relatere sig til hinanden på i det hele taget tjener til det bedste for alle tre generationer. Brug spørgsmålene nedenunder:

Nej!

Lev dig ind i denne livsform, så godt som du kan, som noget der er nyt for dig, og du ser på udefra (selv om du kender det indefra) Det er meget mere rigtigt, at bedstefaderen tilpasser sig til sit barnebarn, således at han venter til, hun har tid, og det passer hende. Børn er jo børn! Hvorfor skulle han afbryde et barns gode leg?

Ud af de tre generationer er det nok barnet, der har mest betydning og status. Bedsteforældre har ingen overordnet rolle for resten af familien, men lever deres liv, uafhængigt af deres børns og børnebørns liv.

 • Find mindst tre argumenter for, at det skal være sådan, og at det tjener til det bedste for barnet og for familien som sådan.
 • Hvilke kvaliteter lærer barnet igennem dette?
 • Hvordan giver det en god familieånd?
 • Hvordan kan det tænkes at have sammenhæng med andre forhold i dansk livsstil? Det er ikke tilfældigt, at der gives meget plads til børns individuelle udfoldelse i Danmark. F.eks. at børn skal lære at være selvstændige, - at det enkelte menneske skal have meget plads til at udfolde sig, så f.eks. at ytringsfrihed er vigtig, - at mennesker lever uafhængige og frie liv, at børn godt må diskutere med læreren i timen osv.
 • Hvilke indvendinger har skeptikere givet til, at denne relation er en god måde for barnebarn og bedsteforælder at relatere sig til hinanden på. Giv dine modsvar til disse indvendinger, således at du overbeviser skeptikerne om, at de ikke har nogen grund til at være skeptiske.
 • Sig til sidst, hvad afrikansk kultur kan lære af denne måde at relatere sig til hinanden på.

4. Begge grupper skal nu holde deres indlæg til debatten om:
Hvordan kan man bedst organisere familien og forholdet mellem barnebarn og bedsteforælder, således at der er de bedste betingelser for trivsel, kærlighed og respekt?

5. Efter indlæggende kan man debattere fordele og ulemper ved de forskellige familiemønstre, men fortsat således at man kun argumenterer for det synspunkt, som hørte til gruppens.

6. Herefter er man ikke længere bundet, men ordet er frit:

Overvej f.eks. følgende spørgsmål:

 • Er der et universelt rigtigt svar på, hvordan familier bedst organiseres?
 • Lærte du noget? Uddyb evt. hvad du lærte.
 • For fortalerne for den tanzinianske livsform: Er det svært at indleve sig i en anden tankeform? Hvis ja, - uddyb hvordan det er svært.
 • For fortalerne for dansk livsform: Fik I øje på dansk familiemønster som en kulturel praksis, som er særlig for det danske samfund, men ikke for resten af verden?
 • Hvordan kan du bruge disse erfaringer i dit eget interkulturelle virke?
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55