A. Synlige kulturlag

Kultur er næsten som et isbjerg. Den øverste tiendedel er synlig, men ligesom isbjerget ligger det væsentligste i kulturen gemt dybt nede under vandet og er usynligt.

Det synlige lag er nemt at registrere. Man kan enten se, mærke, høre, føle, lugte eller på anden måde nemt sanse dette. Det består af de fysiske omgivelsers arkitektur, sproget, maden, teknologien, omgangsformer, ritualer, tøjet, måden at vise følelser på, synlige værdier osv. I det hele taget de synlige værdier og synlige måder, vi gør tingene på. Dette lag i kulturen er kort sagt det synlige og bevidste univers.

Isbjerget

Isbjerget er en matafor, der skal illustrere forskelle mellem synlige, bevidste kulturlag og usynlige ubevidste kulturlag. Det usynlige kulturlag er det, vi kalder for virkelighedsforståelser eller kulturs dybere lag.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55