B. Usynlige kulturlag

Kultur er næsten som et isbjerg. Den øverste tiendedel er synlig, men ligesom isbjerget ligger det væsentligste i kulturen, nemlig virkelighedsforståelser, gemt dybt nede under vandet og er usynligt.

Man kan tænke på virkelighedsforståelser som en slags kerne i kulturen (Gullestrup, 2003). De er et dybere grundlæggende lag i kulturen, som forholder sig til dybe eksistentielle spørgsmål i livet. Det kan f.eks. handle om vores forhold til Gud, naturen, familiens betydning, hvad meningen er med livet, vores rolle som individ i forhold til vores familie og meget mere.

Alle kulturer beskæftiger sig med den slags spørgsmål. Spørgsmålene er de samme, men svarene er forskellige. De er som oftest resultatet af en langvarig historisk proces. Virkelighedsforståelserne er derfor dybt forankret i kulturen og svære at ændre.

Eksempel på to kvinders forskellige virkelighedsforståelser

Kvinde med baggrund i en kollektivistisk livsform (opdigtet)

”Som kvinde er det min opgave at udfylde den rolle, som jeg er blevet født ind i. Det vil sige, at være der for min familie, for mine forældre, min mand og mine børn. Jeg forstår mig selv og mit eget værd ud fra den opgave og rolle. Det er på den måde, at jeg finder min vej, og det helt særlige, som er mig.”

Kvinde med baggrund i en individualistisk livsform (opdigtet)

”Det er vigtigt for mig som kvinde at udvikle og realisere mig selv adskilt fra min familie. Jeg vil gerne være mor og hustru, men jeg vil finde og udvikle andre sider af mig selv end det. Jeg tror ikke, at jeg kan finde mine virkelig potentialer som menneske, hvis jeg ikke giver mig selv lov til det. Det betyder, at jeg nogle gange må vælge ting i livet, som er lige så vigtigt som min familie.”

Isbjerget

Isbjerget er en matafor, der skal illustrere forskelle mellem synlige, bevidste kulturlag og usynlige ubevidste kulturlag. Det usynlige kulturlag er det, vi kalder for virkelighedsforståelser eller kulturs dybere lag.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55