Hvordan synliggøre og bygge bro?

Tværkulturel forståelse forudsætter, at den betydning, som vi selv lægger i vores handlinger, bliver begribelig for andre. Hvis vore handlinger ikke bliver tillagt nogenlunde samme betydning, som vi selv lægger i dem, føler vi os misforståede. Derfor er det så vigtigt at balancere kulturens betydning og hverken overdrive eller underdrive dens betydning. Det er det, der ligger i den kulturelle balanceakt, som linedanseren, der skal balancere på sin line.

Ved at undersøge, hvordan kulturs dybere lag spiller ind, bliver den kulturelle og personlige dimension mere klar. Hvad har baggrund i vores helt egen levede historie og personlighed? Hvad er ubevidste indgroede vaner og mønstre, som vi har taget på os gennem de forskellige kulturelle påvirkninger, som vi har modtaget op igennem livet? Hvad er en blanding? Når vi ikke mistolker eller bliver mistolket, træder vi selv og andre selv mere entydige frem, som de personer vi nu hver især engang er.

I det tværkulturelle møde kan det være svært at tolke hinanden og især, når det sker på tværs af forskelle i virkelighedsforståelser. Derfor er det vigtigt at kunne tyde den andens bagvedliggende virkelighedsforståelse. Man får en forklaring på det, som umiddelbart stødte og virkede ubegribeligt på én (synligt lag i kulturen). Den anden part får oplevelsen af at blive mødt, sådan som han/hun nu engang er og kan derfor opgive sin forsvarsposition. Med denne ny viden kan vi alle bedre forklare os og blive forstået.

Her kan du læse forskellige input til, hvordan det er muligt at tolke virkelighedsforståelser, således at de synliggøres i kulturmødet. Derved bygges der bro over virkelighedsforståelser:

Klik ind enten i menuen i venstre side, eller på overskrifterne nedenunder.

A. Svært at tyde ud fra det synlige kulturlag

B. At forstå andre ud fra deres virkelighedsforståelser

C. At registrere forskelle i det synlige kulturlag

D. At lytte bag ved ordene

E. At opdage sine egne virkelighedsforståelser

F. At opfatte virkelighedsforståelser som relative

G. At kende mange idealtyper

H. At tænke i hypoteser

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55