B. At forstå mennesker ud fra deres virkelighedsforståelser

Den øverste synlige del af isbjerget hænger uløseligt sammen med den usynlige del under vandet. Derfor kan vi heller ikke forstå menneskers måder at handle på ved kun at se på, hvad de gør på det synlige plan.

Virkelighedsforståelser er ifølge Schein (1994) nogle indforståede ubevidste holdninger, som ”rent faktisk styrer adfærden, og som fortæller en gruppe medlemmer af kulturen, hvordan de skal opfatte, tænke på og følelsesmæssigt forholde sig til verden”.

Hvis vi ikke har fælles virkelighedsforståelser, er det svært at forstå hinanden. Det vil sige at tyde den betydning, som ”den anden” lægger i sine handlinger (synligt lag). Det er en fordel at inddrage viden om de dybere lag i kulturen for at forstå ”den anden”. Sådan som han/hun mener det, men også for at vi selv kan forklare os, så ”den anden” forstår os, som vi ønsker at blive forstået.

Klik eventuel ind på ”isbjerget”, en grafisk opstilling, som viser forskelle mellem synlige og usynlige lag i kulturen.

Dybereliggende kulturforståelse betyder kort sagt, at man ser de synlige lag i kulturen i sammenhæng med de dybere og usynlige lag i kulturen. Man tolker det, som sker på det synlige niveau, ved at inddrage viden om det usynlige niveau.

Hvis der er noget, som virker provokerende eller helt uforståeligt på os, kan vi have held til at få en dybere forståelse ved at forsøge at tolke virkelighedsforståelserne, der ligger bag.

Som et eksempel på dette kan du her klikke ind på en test, der viser dette.

Du kan også klikke ind på en analyse af den case, som testen bygger på.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55