H. At kende mange idealtyper

Når vi skal synliggøre virkelighedsforståelser, er det en stor hjælp at bruge forskellige idealtyper at sætte sine iagttagelser og observationer op i forhold til.

En idealtype er en konstruktion af virkeligheden. Det vil sige en slags karikatur af virkeligheden, som opnås ved at overdrive nogle træk i kulturen. Idealtyper sættes op som polariteter. (Sperschneider. Nørskov. 2004) I virkeligheden findes der måske ikke nogen mennesker, som tænker fuldstændig sådan som idealtypen beskriver.

Idealtypiske opstillinger laves for at synliggøre forskelle. Af den grund kan det være nødvendigt at forstørre elementer af virkeligheden, altså at forsimple den.

Det gode ved en så grov forsimpling af nogle livsværdier, som er sat op som idealtyper i skemaer, er, at det gør det muligt at registrere, hvordan mennesker vægter disse livsværdier forskelligt.

Det sker, fordi man kan holde de forfinede og svært registrerbare kulturelle forskelle op imod de mere forgrovede idealtypiske værdier. Derved kan det forfinede blive registrerbart (inspiration af Weber, 1994).

Det er vigtigt at bruge idealtyper som et undersøgelsesværktøj, og ikke som en færdig betegnelse for, hvordan folk er eller ikke er. Læs mere om dette under ”At tænke i hypoteser”

I menuen på venstre side finder du skemaer med mange forskellige idealtyper.

Alle idealtyper har dog deres begrænsninger i forhold til at forstå virkeligheden. De vil altid i et vist omfang være farvet af den virkelighedsopfattelse, som personen, der skabte dem, har. Der findes ikke eviggyldige idealtypiske livsværdier, således at forstå at de ville se lige dan ud, uanset hvor i verden, de er blevet udviklet. Idealtyperne er som alt andet kulturelt betinget.

De fleste af idealtypiske opstillinger er som skemaer under menuen i venstre side udformet ud fra en vestlig tankegang, og derfor er der begrænsninger i hvilke former for virkelighedsforståelser, at de kan synliggøre. I skemaerne i venstre side gengives dog en enkelt – forskellen mellem langtids- og korttidsorientering – som er konstrueret med udgangspunkt i østlig livsform og tænkning.

Du kan klikke ind her for en litteraturliste over bøger, der på forskellig vis uddyber kulturs dybere lag - virkelighedsforståelser.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55