Hvad er virkelighedsforståelser?

Når danskere møder mennesker fra andre steder i verden, hæfter de fleste sig kun ved de synlige forskelle, som er nemme at registrere. Barnet har ikke rugbrød med i madpakken, taler et andet sprog, forældrene klæder sig anderledes, deres religion er en anden osv.

Men under dette øvre synlige lag i kulturen, gemmer der sig et meget vigtigt kulturlag, som vi ikke umiddelbart lægger mærke til. Hverken hos os selv eller hos den anden, fordi det er ubevidst for os. Kultur har et dybereliggende usynligt lag.

Når vi inddrager virkelighedsforståelser i det interkulturelle arbejde og ikke kun tyder ud fra det, som vi oplever på det synlige niveau, får vi en dybereliggende kulturforståelse. Det er vigtigt i forhold til at skabe en ægte mellemmenneskelig forståelse.

Overskrifterne på denne sides venstre spalte giver dig mulighed for at arbejde videre med Kulturs dybere lag.

Beskrivelser af teorien om kulturs dybere lag er udviklet under inspiration af organisationsforskeren Edgar H. Scheins teorier. (Schein, 1994. Nørskov, 1999)

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55