E. At opdage sine egne virkelighedsforståelser

Synliggørelse af virkelighedsforståelser handler i lige så høj grad om at opdage sine egne som om at opdage den andens virkelighedsforståelser.

For det første vil det være svært at få øje på andres virkelighedsforståelser, uden at de kan sættes op i forhold til sine egne. Da virkelighedsforståelser er meget diffuse, er det nødvendigt at kunne holde dem op imod noget anderledes.

Kultur træder først i karakter i mødet med forskelligheden, skriver antropologen Frederik Barth (1994).

Arbejdet med at synliggøre virkelighedsforståelser sker derfor bedst i en konstant vekselvirkning mellem at undersøge sine egne og den andens virkelighedsforståelser.

Dernæst kan det at få bevidsthed om sine egne virkelighedsforståelser betyde, at vi bliver klar over, i hvor høj grad vi er farvet af vore egne virkelighedsforståelser. Derved kan vi bedre undgå at være forudindtaget i forhold til ”den andens” virkelighedsforståelser.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55