A1. Kommunikationssfæren

En samtale mellem mor og barn, professionel og klient, lærer og elev, chef og ansat, veninder eller forretningspartnere har vidt forskellige normer og regler for, hvordan man taler sammen, hvordan man relaterer sig til hinanden, og hvad man taler om.

Vi fortolker en samtale i overensstemmelse med vores kendskab til de fælles konventioner for, hvordan man taler i bestemte situationer, siger sprogforsker og antropolog John Gumperz (Jensen, 1998).

Vi har forskellige kommunikationssfærer, og der er forskellige skrevne og uskrevne regler og konventioner inden for disse, således at kommunikationen fortolkes afhængigt af disse.

Øyvind Dahl (2001) deler kommunikationssfærerne op i fire hovedområder. I parentesen angives forskellige relationer, som hører til i de forskellige sfærer:

  • Intimsfæren (børn, forældre, nær familie)
  • Personlig sfære (venner)
  • Social sfære (bekendte, kollegaer, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere)
  • Offentlig sfære (terapeuten, socialrådgiveren, offentlige myndigheder i det hele taget)

I vestlige højteknologiske samfund er der for eksempel en skarp adskillelse mellem arbejde og fritid, offentlig og privat. Dette betyder, at der danner sig særlige regler for, hvordan man relaterer sig til hinanden, afhængigt af om man mødes inden for eller på tværs af disse sfærer. Når mennesker fra ikke vestlige samfund møder dette, kan det give problemer.

Klik her for eksempel for, hvad forskelle i regler omkring arbejde og fritid kan betyde for samarbejdet mellem personale og forældre fra etniske minoriteter i en flerkulturel børnehave.

De forskellige kommunikationssfærer og reglerne inden for dem lægger vi ikke mærke til i dagligdagen. Kun når de bliver overskredet af andre. På den måde eksisterer forskellige ”selvfølgeligheder” afhængigt af kommunikationssfæreren. Betydningen af disse kommunikationssfærer vil variere fra kultur til kultur.

Kommunikationssfæren, som vi mødes i, har betydning for, hvilke kulturelle selvfølgeligheder der gælder under mødet.

Hvilke kommunikationssfærer mødes vi i?

Hvilke uskrevne og skrevne regler gælder i min kultur?

Hvilke uskrevne og skrevne regler gælder i din kultur?

Klik ind her for et eksempel på, at en kommunikationssfære bliver mistolket.

Klik ind her for et eksempel på, hvordan et interview kan gå af sporet, fordi reglerne omkring kommunikationssfærer er forskellige.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55