A4. Omgivelserne

”Kultur er vores primære middel til at tilpasse os til vores omgivelser”, siger Brian M. Fagen (Gullestrup, 2003). Gennem kultur former mennesket sit liv i mødet med naturen, klimaet og andre ydre betingelser.

Derfor opstår kulturelle selvfølgeligheder, som er forbundet med vores omgivelser. Det kan være ud fra omgivelsernes geografi, klima, teknologiske udviklingsniveau, produktionsform, samfundets levestandard, samfundsform, men også f.eks. omgivelser som et pulveriserende hektisk byliv eller et stille liv på landet.

Denne tilpasning sker ikke kun på en måde, hvor der er en direkte påvirkning fra omgivelser til kultur (og omvendt.) Der opstår også det, som Hans Gullestrup (2003) kalder kulturens egendynamik. De erfaringer, der historisk set over lang tid har lagret sig i kulturen, får en værdi i sig selv og spiller egenhændigt ind på menneskene og udviklingen af nye kulturelle forhold.

Afhængigt af om man stammer fra hovedstaden i den østlige del af Danmark, fra en lille landsby i Somalia eller fra højlandet på Sri Lanka, eller fra Vesterhavet i Danmark (hvor der ofte er en strid hård vestenvind) vil der udvikle sig forskellige kulturelle selvfølgeligheder omkring den samme ting.

For vestjyderne er det meget mere selvfølgeligt at sende børn ud i en strid modvind og blæst, end det er for somalieren, tamilerne og østdanskeren, for de kender den ikke på samme måde, som vestjyden der har oplevet den tæt på i dagligdagen. På samme måde giver for eksempel adgang til klodens ressourcer naturligvis store forskelle omkring, hvilke kulturelle selvfølgeligheder der udvikles. De fattige lande udvikler selvfølgelig helt andre praksisser og selvfølgeligheder om dette end de rige lande, hvor der er ubegrænsede ressourcer.

Vores omgivelser har i bred forstand stor betydning for, hvilke kulturelle selvfølgeligheder der danner sig. Derfor kan det være en noget uhåndterbar størrelse at forholde sig til, for hvad er ikke påvirket af de samfund, miljøer, klimaer, produktionsformer osv., som vi er socialiseret ind i? Det er stort set alt, og af den grund svært at udskille.

Klik her for eksempel på hvordan tanzinianere og danskere udvikler forskellige kulturelle selvfølgeligheder omkring affald.

Gennem tilpasningen til natur, geografi, klima, samfundsform, levestandard, produktionsform og andre livsbetingelser i omgivelserne udvikles en masse selvfølgelige betydninger om, hvad man kan og ikke kan, og hvad der er vigtigt og ikke vigtigt. Derfor er spørgsmålet:

Hvilke kulturelle selvfølgeligheder har vore omgivelsers kollektive livsbetingelser givet os?

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55