Eksempel - omgivelsernes betydning

Eksempel på omgivelsernes betydning for udviklingen af kulturelle selvfølgeligheder

Tanzanianske socialarbejdere besøgte i 2003 Ølstykke (Hageman, Børn og Unge, 2003). I Tanzania er der ikke ret mange lossepladser, så meget bliver kastet i den nærmeste vejkant. Derfor ville værterne, som allerede nogle gange havde besøgt Tanzania, gerne vise tanzanianerne, hvordan danskerne - som de opfattede det - passer på miljøet ved at samle affald på lossepladser, sortere og endda genbruge meget. Men besøget på den lokale ”genbrugsplads” havde en utilsigtet effekt. Tanzanianerne var forbløffede ved at se kasserede køleskabe stablet i en container, en anden var fyldt med elektronik og computergrej.

Det, som måske gjorde mest indtryk, var en container proppet med kasserede bildæk. Dækkene (som stadig havde en pæn slidbane) ville være blevet brugt til sandaler i Tanzania. Hvor mange fattige familier kunne være blevet forsørget i Tanzania ved hjælp af det, som disse containere indeholdt? Tanzanianerne fra et af verdens fattigste lande bliver her præsenteret for, hvordan danskerne fra et af verdens rigeste lande behandler deres affald. Den vidt forskellige adgang til klodens ressourcer skaber vidt forskellige betingelser og derved vidt forskellige kulturelle selvfølgeligheder omkring genbrug.

For tanzanianerne handler affald om mulighed for overlevelse, og derfor bliver alt, som kan genbruges, automatisk genbrugt – med stor fantasi og opfindsomhed – og resten bliver smidt i vejkanten, for hvordan skal man overhovedet skaffe biler og benzin, så man kan transportere det til lossepladser, få det sorteret og destrueret? For danskerne bygger forholdet til affald på overforbrug, så hvordan kan man skaffe sig af med det på en måde, hvor det ikke er til alt for stor skade for kommende generationer? Hvor danskerne ser nogle uansvarlige tanzanianere, som bare smider deres affald i vejkanten, ser tanzanianerne nogle uansvarlige danskere, som smider ting ud, der kan bruges til at brødføde mange mennesker for.

Vidt forskellige livsbetingelser betinger vidt forskellige kulturelle selvfølgeligheder om genbrug og affald, for hvad man kan tillade sig at kassere, for hvad man gør ved affaldet, og for hvad genbrug i det hele taget vil sige.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55