A5. Virkelighedsforståelser

En væsentlig kilde til de kulturs selvfølgelige betydninger er vores virkelighedsforståelser. På dette website er det også kaldt for ”kulturs dybere lag”.

Virkelighedsforståelser er det dybeste ubevidste lag i kulturen, som er forbundet til nogle grundlæggende, nærmest eksistentielle spørgsmål her i livet. De fungerer som et slags værdigrundlag i livet.

Det kan for eksempel være, hvordan vi ser os selv i forhold til vores familie. Skal familiens interesser altid gå forud for egne? Er familien noget, som vi kan vælge til eller fra? Det kan også være spørgsmålet om, hvordan vi ser os selv i forhold til Gud. Er troen på Gud noget vi kan vælge, eller noget som er helt indiskutabelt?

Et andet emne kan være menneskets forhold til tid. Er tid noget, som vi tager af, og så bliver der mindre? Eller er tid noget, som bare er, og især er lige nu. Eller spørgsmålet om status. Er status givet på forhånd, således at vi er født ind i en bestemt position via vores rolle i familien, via køn, nummer i børneflokken, tilhørsforhold til klan eller stamme, eller er status noget, som vi via den individuelle præstation kan tilkæmpe os og forandre?

Der findes mange af den slags grundlæggende eksistentielle værdier. Kun de allerfærreste af os er bevidste om dem, og endnu færre vil nogensinde begynde at stille spørgsmål ved egne virkelighedsforståelser. Dels fordi at de er ubevidste, dels fordi at de er så indlysende for os, at vi ikke et sekund overvejer, at det faktisk godt kan være på en anden måde. Det er svært at begribe, at andre mennesker lever et rigt og meningsfuldt liv med virkelighedsforståelser, som er helt anderledes end egne.

Virkelighedsforståelser er et dybere lag i kultur og kaldes også for kulturens kerne. De er ofte, uden at vi er bevidste om det, styrende for, hvordan vi lever på det mere synlige og bevidste niveau i livet. Virkelighedsforståelser er som sagt udtryk for nogle fundamentale værdier i livet og derfor tæt knyttet til vores identitet og til opfattelsen af, hvem vi er og ikke er. De kulturelle selvfølgeligheder, der er forbundet med virkelighedsforståelserne, føler vi derfor meget stærkt for.

Vores virkelighedsforståelser er grundlæggende, nærmest eksistentielle værdier, der ubevidst ofte har stor betydning for, hvordan vores kultur kommer til udtryk. Derfor er der mange kulturelle selvfølgeligheder knyttet til disse. Spørgsmålet er derfor:

Hvilke kulturelle selvfølgeligheder har vores virkelighedsforståelser givet os?

Hvordan kan vi blive bevidste om vores virkelighedsforståelser?

Du kan arbejde meget mere med virkelighedsforståelser, også kaldet for kulturs dybere lag, gennem test, teori og øvelser ved at klikke her.

Du kan også klikke ind her for et eksempel fra børnehaven omkring virkelighedsforståelser.

Du kan også klikke ind på en test, hvor du teste din egen evne til at tyde, hvordan virkelighedsforståelser giver kulturelle selvfølgeligheder.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55