A. Knyttede til identiteten

Virkelighedsforståelser berører vores dybeste følelse af, hvem vi er og ikke er, og er således tæt knyttet til vores identitet. Vores virkelighedsforståelser føler vi for. Hvis der stilles spørgsmålstegn ved noget, som berører vores virkelighedsforståelse, føler vi os truet, fordi det rører ved vores inderste følelse af, hvad der er rigtigt og forkert her i livet.

Den menneskelige tankegang har brug for kognitiv stabilitet. Derfor vil enhver udfordring til eller sætten spørgsmålstegn ved en grundlæggende antagelse (virkelighedsforståelse) udløse utryghed og forsvarsberedskab” (Schein, 1994).

Virkelighedsforståelser er vanskelige at ændre. Schein skriver: ”At lære noget nyt inden for dette felt kræver af os, at vi genopliver, efterprøver og muligvis ændrer nogle af de mere stabile dele af vor kognitive struktur (….). En sådan læring er uhyre vanskelig, fordi efterprøvning af grundlæggende antagelser (virkelighedsforståelser, red.) midlertidigt destabiliserer vores kognitive og interpersonelle verden, idet den udløser store mængder af grundlæggende utryghed”.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55