C. Svære at opfange

Virkelighedsforståelser er svære at opfange, fordi de fleste af os er ikke bevidste om, at vi overhovedet har dem. Men selv når vi begynder at blive bevidste omkring dem, kan de stadig være svære at sætte ord på. Det er et ukonkret og nærmest subtilt lag i kulturen.

Vi kan heller ikke afgrænse virkelighedsforståelser klart og entydigt, således at én bestemt livsform har nogle bestemte virkelighedsforståelser. Ifølge Edgar Schein er der dog mere beskedne variationer inden for én kulturenhed (1994).

Virkelighedsforståelser opleves ofte som endnu mere diffus og uhåndterbar end kultur i det hele taget. Det ene øjeblik har man følelsen af at kunne fastholde de. I det næste øjeblik er det, som om de alligevel ikke var, sådan som man forestillede sig. Det kræver øvelse at sætte ord på sine egne virkelighedsforståelser og dermed også, hvordan man forstår den andens. Der kan ofte opstå en følelse af, at der ikke findes ord nok for at beskrive ens virkelighedsforståelse.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55