B. Usynlige og ubevidste

Virkelighedsforståelser er ubevidste, usynlige og indforståede for os. De føles selvfølgelige og rodfæstede, ja, nærmest naturgivne for os. Så meget at vi næsten kan føle os fysisk forbundne med dem. De er svære at registrere, og de virker på en usynlig måde ind i vores måde at handle og tænke på.

Vi lægger ikke umiddelbart mærke til hverken vores egne eller ”den andens” virkelighedsforståelser. De er der bare, som et usynligt bagvedliggende ”tæppe”.

De er vanskelige at ændre på, og hvis vi oplever at andre stiller spørgsmålstegn ved vores virkelighedsforståelser, forsvarer vi os. Men det behøvede ikke forhindre, at vi diskuterede og debatterede virkelighedsforståelser. Det sker imidlertid sjældent, formentlig fordi de er usynlige og ubevidste for os.

Hvis vi er i stand til at udveksle synspunkter om forskelle i virkelighedsforståelser, ville det åbne op for en dybere forståelse af, hvordan vi på et mere fundamentalt grundlag tænker forskelligt. En indlevelse i den andens fundamentale grundlag (kulturs dybere lag) for sit liv, kan ofte bygge bro over forskelle .

Klik ind her, hvis du vil se spørgsmål, der kunne debatteres i forhold til at bygge bro mellem på den ene side holdningen om, at forældre må være med til at bestemme, hvem deres barn skal giftes med, eller på den anden side at de ikke skal blande sig overhovedet.

Klik ind her, hvis du vil se spørgsmål, der kunne debatteres i forhold til at bygge bro mellem på den ene side holdningen om, at forældre må være med til at bestemme, hvem deres barn skal giftes med, eller på den anden side at de ikke skal blande sig overhovedet.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55