D. Bevidsthedsudviklende

Det er bevidsthedsudviklende at arbejde med virkelighedsforståelser. Vi erkender mangfoldigheden i livet, og det bliver lettere at se mere relativt og åbent på de utallige facetter, som livets mangfoldighed byder på.

Vi er ikke længere sikker på de absolutte sandheder i livet. Vi tænker og overvejer dybere på et nærmest filosofisk niveau og er mere reflekterende.

"Jeg oplever, at der bliver rokket ved mine grundfæstede holdninger og syn på tilværelsen. I en vis forstand sker der en udvidelse af min bevidsthed på et dybt eksistentielt niveau, fordi det at leve sig ind i andre virkelighedsforståelser, fører til at man bliver konfronteret med dybe spørgsmål om livet, døden, naturen, samfundet, individets forhold til naturen og andre, og det enkeltes mening med at være her på jorden. Det er meget spændende, og for mig har det betydet, at jeg har fået øje på flere dimensioner omkring livet som helhed og mit eget i særdeleshed”.

Citat fra en af pædagog, der under udviklingsprojekter arbejdede med virkelighedsforståelser (Arbejdspapirer fra ”Tværkulturelt Forældresamarbejde, 2004, upubliceret.)

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55